PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS Apollo

Grote Beer 36

7904 LW

Hoogeveen

Telefoon: (0528) 262616

obsapollo@bijeen-hoogeveen.nl

Inschrijven

Gedurende het hele schooljaar kunnen nieuwe kinderen worden aangemeld. De volgende procedure wordt daarbij gevolgd:

- U maakt een afspraak met de directie.
- Er volgt een informatief gesprek.
- U ontvangt een informatiepakket over de school.
- We gaan gezamenlijk de school bekijken.
- U maakt een schoolkeuze en vult de inschrijfformulieren in.
- 2 maanden voorafgaande aan de vierde verjaardag, neemt de leerkracht contact met u op.
- Na de vierde verjaardag gaat uw kind alle dagen naar school.

Procedure aanmelding

Aanmeldingsformulier

Informatie aanmelding zij-instroom